Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Smart Beta Portfolio

Smart Beta Portfolio är en s k multi asset-strategi som är tänkt att anslutas till ett flertal olika tillgångar för att få så bra riskspridning som möjligt.
Smart Beta är en enkel Multi Asset-strategi avsedd att anslutas till flera tillgångar. Därigenom nås fördelar genom diversifiering. Effekten blir lite av en "egen hedge-fond" när olika tillgångar som inte korrelerar med börsen innehas samtidigt.

Strategin köper tillgångar som stiger och säljer när en överköpt nivå har nåtts. Positionerna kan behållas allt från någon dag till flera veckor.

  I vår simulering nedan har vi använt olika börsindex, råvaror och ETFer. Fördelen med ett brett urval av tillgångar är att det nästan alltid finns någon eller några som stiger och därmed blir köpkandidater. Det minskar korrelationen med börsutvecklingen generellt och skapar förutsättningar för positiv avkastning oavsett börstrenden. I dagsläget finns minifutures för de flesta tillgångar och därmed kan Smart Beta Portfolio handlas effektivt inom ramen för tex ett investeringssparkonto, ISK.

Analysens byggstenar
Metoden som Smart Beta Portfolio använder för att analysera de olika tillgångarna är enkel. Först bestäms trenden generellt per tillgång genom ADX-indikatorn (Average Directional Index) som visar trendstyrka. Endast tillgångar med tillräckligt stark uppåtgående trend tas med i analysen, därav namnet Smart Beta. För att hitta ett bra entry-tillfälle detekteras en tidpunkt då kursen står lägre än de fem senaste börsdagarnas lägsta High-notering, dvs i praktiken en mindre konsolidering. När en sådan situation uppstår samtidigt som trenden är stark uppåt och kursen ligger ovanför ett kort medelvärde tas position.
  Insatsen kan styras via hävstångsparametern. Grundinställningen är att varje tillgång köps för 1/3 av portföljvärdet. Det finns ingen gräns för hur många positioner som kan vara öppna samtidigt och man behöver ta hänsyn till det när man dimensionerar hävstänger för minifutures osv.
Portföljen kommer sannolikt att handlas med ett visst mått av total hävstång tidvis, en s k systemhävstång. Bästa sättet att få en uppfattning om hävstången över tid är att simulera de tillgångar man tänkt handla och mäta totala positionsstorleken i förhållande till kontostorleken.En generell instruktion hur handelsstrategier kopplas in finns i PDF-format >

För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.
Ladda ner Portfolio Mixer >