Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Smasher

Smasher är klassisk stapel-setup där hela positionen köps på en order. Strategin handlar både index och valutor. Smash-signalen är väldigt effektiv och behöver inte några speciella klimatfilter.
      
Strategin har en enkel RSI-exit och säljer hela positionen på en order. Genomsnittlig tid i marknaden är allt från någon dag upp till ett par veckor.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.