Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

StockBreaker 30

StochBreaker 30 är en enkel aktiestrategi som detekterar break out-situationer för OMXS30-aktierna. Aktierna rankas först till en topplista baserat på ADX-indikatorn, och de aktier som uppfyller kraven för break out-edgen köps.       
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några få dagar till ett par veckor per aktie.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.