Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Terror Gaps

Terror Gaps ör vår tolkning av Larry Connors strategi som beskrivs i boken "Buy the fear - sell the greed", och är designad för att anslutas till ett flertal olika tillgångar.
Den statistiska edgen baseras på onormalt stora kursnedgångar i en i grunden uppåtriktad längre trend.
      
Om oddsen är tillräckligt starka köps en position som hålls tills ett kortsiktigt normaliserat läge åter detekteras.För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.