Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheternaTwisted Multi Asset Daytrading är price action-baserad daytrading-strategi för handel med flera olika tillgångar.
Analysen använder väldigt få indikatorer och kalendervillkor som veckodagar samt prisvillkor.
Enkelhet innebär ofta robusthet. 

      
Twisted MAD anslutas till de underliggande tillgångarna på ett fiktivt konto och replikeras via PC Link och ETP Link till minifutures som handlas på det skarpa kontot.

Positionen stängs samma dag.
För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.