Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

ETP-skolan

ETP står för Exchange Traded Products och är ett samlingsnamn för en rad olika hävstångsinstrument. Nedan kan du läsa mer om hur det fungerar.
Handeln i hävstångsinstrument ökar dramatiskt i Sverige. Dessvärre har inte kunskapsnivån ökat lika snabbt, och vi ser alltför ofta exempel på handel där fel instrument valts för "uppdraget". Många tycker helt enkelt att det verkar krångligt och svårt med börshandlade produkter. Med ETP-skolan försöker vi därför sprida lite ljus över hur de vanligaste instrumenten fungerar. Det lönar sig att läsa på lite om instrumenten och hur de fungerar. Syftet med ETP-skolan är att på ett enkelt sätt beskriva hur de två vanligaste instrumenttyperna fungerar, Bull och Bear-certifikat samt minifutures. 
ETP-skolan är endast avsedd som en inkörsport och komplement till instrumentens fullständiga prospekt. Dessa bör man absolut läsa igenom innan handel.
Titta på ett inspelat NAS Access Live-avsnitt där vi går igenom börshandlade produkter >

Fördelar med att handla ETPer Du kan både öka och minska risken med hjälp av hävstång

 Du kan handla för mindre summor och därmed frigöra kapital till annat

 Du kan exponera dig både för positiv och negativ marknadstro

 Stort utbud av underliggande tillgångar som aktier, index, råvaror och valutor

 Fungerar i ISK - ingen deklaration behövs och du betalar ingen vinstskatt

 Hög konkurrens ger priseffektiva instrument

 Courtagefri* handel inom ramen för Nordnet Markets

*läs mer om Nordnet Markets och gällande villkor >

Olika typer av ETPer och vanliga missförstånd
Det finns många olika varianter av hävstångsinstrument att välja mellan. Vi har valt att fokusera på de två vanligaste typerna. Det förekommer ett antal vanliga missförstånd med både certifikat och minifutures. 

Några av de vanligaste är:

1. Är det inte svårt att handla när det är så låg omsättning?

Svar: Nej, omsättning och likviditet är olika saker. ETPer har alltid en sk market maker (emittenten) som ställer priser i instrumentet. Priserna är en funktion av den underliggande tillgångens pris, tex en aktie eller en råvara. Det ställs ett köppris och ett säljpris och avståndet mellan dessa kallas "spread". Köp- och säljpriserna rör sig hela tiden i takt med den underliggande tillgången även om det inte sker någon handel i instrumentet. Emittenten (utställaren av instrumentet) ser till att en viss likviditet finns bakom priserna så att det alltid går att handla instrumentet. Det finns begränsning i hur stor likviditeten kan vara så det kan inträffa att ett instrument blir "slutsålt" och endast går att sälja tillbaka, men inte köpa nya andelar. 

2. Varför följer inte mitt Bull-certifikat OMXS30-utvecklingen senaste veckan?

Svar: Bull- och bear-certifikat har något som kallas daglig hävstång. Det betyder att priset ändras med hävstången mot gårdagens stängningspris. Det gör också att hävstången över tid oftast blir antingen högre eller lägre än den dagliga hävstången som anges för instrumentet. Det kallas ofta för avbränningseffekt och är typiskt för instrument med daglig avräkning.
Dessutom är det viktigt att tänka på att certifikat för index har indexterminen som sin underliggande tillgång, inte själva index. Skillnaden är normalt inte så stor, men i utdelningstider kan det bli avgörande.

3. Hur ser man tidsfaktorn på en minifuture?

Svar:
Det finns ingen tidsfaktor på en minifuture. Minifutures är vad som brukar kallas "open end" och kan i princip leva hur länge som helst, om inte stoplossnivån nås. Det enda som sker över tid är att räntan på den lånade delen av minifuture-priset dras dagligen och justerar finansieringsnivån lite varje dag. Räntan är låg i dagsläget och förändningen i finansieringsnivån är därför också liten. 

4. Är det inte livsfarligt med hög hävstång? Kan man bli skyldig pengar?

Svar: Man kan inte bli skyldig pengar när man handlar Bull- och Bear-certifikat eller minifutures. Det är en av anledningarna att dessa är tillåtna i Investeringskonton och Kapitalförsäkringar. Däremot kan man bli av med hela sitt investerade kapital för respektive instrument. Tänk också på avbränningseffekten med Bull/Bear som kan urholka värdet över tid.

5. Hur kan jag koppla stoploss till ett hävstångsinstrument?

Svar: Mäklarna har normalt inga stoploss-funktioner för hävstångsprodukter. Däremot går det utmärkt att använda olika "intelligenta stoplosser" och bevakningsverktyg i Autotrader. Programmet är i dagsläget det enda på marknaden som kan läsa av köp- och säljpriser i realtid och skicka order till Nordnet för att köpa eller sälja en position.

Mer information om Bull- och Bear-certifikat finns här >
Mer information om minifutures finns här >

Rätt typ av instrument för rätt uppgift
Certifikat och minifutures fungerar i princip likadant i ett intradagsperspektiv. Skillnaden ligger i den dagliga hävstången kontra fast finansieringsnivå. Det gör att instrumenten lämpar sig till olika typer av handel: Bull- och Bear-certifikat  
 Minifutures

 Avsedda endast för kort placeringshorisont    Fungerar både för lång och kort placeringshorisont

 Man vet alltid hävstången i förväg    Man vet alltid priset i förväg
 Både Bull och Bear minskar i värde över tid   
 Ingen tidsfaktor förutom räntan på lånade delen

Exempel 1:
Vi vill köpa en råvara, tex koppar, och spekulera i att priset går upp på en månads sikt. I det här fallet är sannolikt en minifuture det bästa alternativet eftersom placeringshorisonten är relativt lång. Om vi istället hade velat spekulera i koppar på endast en veckas sikt kan Bull-certifikatet vara minst lika bra, men endast under förutsättning att priset på koppar inte faller kraftigt någon av dagarna under veckan. 

Exempel 2:
Vi vill spekulera i ett Ericsson släpper en dålig kvartalsrapport imorgon innan börsöppning. Då kan vi välja att köpa ett Bear-certifikat eller en "minishrt" som har relativt hög hävstång och anpassa kapitalet efter det. Risken är begränsad till vad vi köper certifikatet för. Om aktien skulle stiga kraftigt direkt vid öppning kan certifikatet "knockas" och vårt investerade kapital går förlorat. Men, vi kan inte bli skyldiga pengar utan den del av risken som överstiger vårt kapital hanteras helt av emittenten. I det här fallet spelar det ingen roll om vi köper en minifuture eller bear-certifikat, båda fungerar likadant på så kort sikt som 1 dag.Disclaimer:
Autostock AB tar inget ansvar för handel med finansiella instrument. All handel med hävstångsprodukter innebär risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt kapital. Studera alltid varje instruments prospekt noggrant innan handel.