Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Nordic Autotrading Society HT23 - SPY AcademyNordic Autotrading Society HT23 - SPY Academy
HT23 helårsutbildning är en omfattande trading-utbildning 20 lektioner á ca 1 timme med start i september, och beräknas pågå till vårkanten 2024. 

Teckna nu och ladda ner MTX SPY Start-paketet!
Titta på NAS Live-webinar där vi går igenom lite om utbildningen >

Vårt mål med utbildningen är att man ska få bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sin automatiska handel, och lära sig känna igen olika marknadsfaser för att vara beredd på alla tänkbara olika scenarior som kan inträffa på marknaden. Du får Nordens mest heltäckande utbildning inom automatisk handel, med erfarna kursledare som coachar dig genom de olika delarna.

I utbildningen bygger vi också en högeffektiv robot för handel med SP500-index, SPY-ETFen. Vi använder bl a ett egenutvecklat verktyg för data-mining för att automatiskt hitta ett större antal statistiska övertag. Dessa används sedan i själva roboten som logiska villkor.

Vi går igenom den teoretiska bakgrunden till olika indikatorer, logiska villkors uppbyggnad som mynnar ut i två olika automatiska trading-setuper. Mycket energi läggs på riskhantering, backtestning och simulering, vanliga fällor och missförstånd, lämpliga instrument som handlas osv. Dessutom fokuserar vi på den rent praktiska driften, vad man ska tänka på och "best practice" för att nå sina mål. Vi ägnar också tid åt rent psykologiska aspekter som man råkar ut för vid användandet av automatiska handelsstrategier. 

Vilka förkunskaper behöver jag?
För att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen och maximera utbytet är det bra om man har åtminstone grundläggande kunskaper och viss erfarenhet av börshandel. Man behöver inte vara aktiemäklare eller programmerare, men viss vana från handel på börsen är helt klart att föredra. I utbildningen kommer vi gå igenom olika begrepp inom trading som vi använder senare i utvärdering av setuper, simulerade resultat osv.

Du som känner att du kanske behöver förbereda med lite grundkunskaper innan utbildningen har tex följande grundkurser som är väldigt bra att gå igenom:Här är en del av vad vi går igenom i kursen:

 Lär dig grunderna för hur automatiska handelsstrategier konstrueras

 Vi tittar på olika tekniska analysmetoder för att avgöra börsklimat och hitta statistiska övertag

 Riskhantering - risk är viktigt och oundvikligt men behöver hanteras klokt

 Vi hittar olika sätt att undvika s k curve fitting eller överoptimering

 Avancerad teknisk analys med adaptiv BackTrack-teknik

 Datamining - vi låter datorn hjälpa till att ta fram statistiska setuper

 Praktisk drift och underhåll av automatiska robotar

 Delta i forumgrupper med andra NAS-deltagare

 Psykologiska aspekter vid automatisk handel

 Användning av olika instrumenttyper, ETFer och ETPer

Nordic Autotrading Society HT23 - baserad på 20 statistiska setuper som samverkar
Huvuddelen av robotutvecklingen i utbildningen ligger på de olika statistiska edgar som tillsammans utgör handelsstrategin - en effektiv robot som består av många mindre robotar. Tack vare den extremt kraftfulla scriptmotorn i Autotrader kan stora antal edgar exekveras samtidigt och vägas samman till en nettoposition som handlas automatiskt. Strategin handlar SP500-index i multipla tidshorisonter, allt från daytrading till längre swingtrading-horisont.

Jag vill köpa utbildningspaketet NAS HT23 SPY Academy och får tillgång till allt lektionsmaterial, kod för setuper, indikatorer etc. Alla framtida uppdateringar för SPY-strategin ingår också. 

;


 

RABATTERBJUDANDE
Jag vill utnyttja rabatten och köpa även den tidigare utbildningen HT21 Infinity samtidigt. Jag får tillgång även till utbildningsmaterial och alla inspelade lektioner för HT21.

;