Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

10 Pounder Multimarket

10 Pounder Multimarket handlar som namnet antyder flera olika tillgångar och baserar sin analys på trendföljande indikatorer samt mean reversion-komponenter. Positionen kan byggas upp i steg.       
Exit-strategin bygger på att ett kortsiktigt överköpt läge hittas och då säljer 10 Pounder hela positionen i ett svep oavsett hur många delköp som gjorts tidigare.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.