Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Fear Relief

Fear Relief är en medelsnabb mean reversion-strategi för index, råvaror och valutor som använder price action för att hitta statistiskt intressanta köplägen på kort sikt.       
Positionen stängs när Relative Strength Index når en kortsiktigt överköpt nivå. I genomsnitt är tiden i marknaden allt från några minuter till några dagar.


För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.