Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

SISO VT20SISO VT20 är en multi-asset-strategi som utvecklades i den tidigare NAS-utbildningen vårterminen 2020. Strategin handlar flera olika tillgångar på fiktivt konto i Autotrader och positionerna replikeras till minifutures som handlas på skarpt konto.

Namnet kommer från Scale In - Scale Out-taktiken som används. Den har visat sig vara ett effektivt sätt att öka hit ratio och förbättra den riskjusterade avkastningen. 
      
Placeringshorisonten är flera dagar upp till veckor per tillgång. Eftersom SISO fungerar med många olika tillgångar blir resultatet till stor del beroende av sammansättningen och balansen mellan olika typer av tillgångar. Vi har valt tillgångar som korrelerar lite mindre med börsens generella utveckling.
Sedan mars 2023 är SISO VT20 tillgänglig i Select-paketet.

Strategin är lämplig att ingå som en bas i en större portfölj.För utförlig information om simulerat resultat hänvisar vi till Excel-verktyget Portfolio Mixer där samtliga handelsstrategier finns och du har möjlighet att sätta samman en portfölj av strategier och studera historiskt utfall.